Om IK Stern

IK Stern är en idrottsförening i Göteborg med två livaktiga sektioner, en för orientering och en med skidor. Skidsektionen har en lång tradition av att vara den största klubben i Vasaloppet sett till antalet åkare. De har också en fin serviceapparat runt loppet.