Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 20 mars 2019

27 FEB 2019 15:01
Förslag till föredragningslista vid IK Sterns årsmöte klockan 19.00 den 20 mars 2019.

  • Skapad: 27 FEB 2019 15:01

 

1. Mötet öppnas.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare. (2 personer)

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av föredragningslista.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. (2018-01-01 – 2018-12-31)

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. (2018-01-01 – 2018-12-31)

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter 2020.

11. Styrelsen föreslår, på begäran av Skidsektionen,

att Skidsektionen från och med 2019-01-01 delas upp i två sektioner, en sektion för vuxna tävlings- och motionsåkare benämnd Skidsektionen Vuxen/Motionär samt en sektion för tidigare Skidsektionens barn och ungdomar och  klubbens elitskidåkare benämnd Skidsektionen Elit/Junior/Ungdom.

 

12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

13. Val av klubbstyrelse och revisorer

a) halva antalet, dvs två (2), ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

b) två (2) revisorer jämte en (1) revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

c) tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

d) val av sektionsstyrelser efter förslag från respektive sektion

e) beslut om val av ombud till möten där IK Stern har rätt att vara representerad genom ombud.

14. Mötet avslutas

***

 

Vid årsmötet kommer förtjänstnålar att delas ut och några medlemmar kommer att uppmärksammas för sina fina insatser under det gångna året.

Skidsektionen svarar för förplägnad vid årets årsmöte.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet, dvs den 13 mars, på kansliet

Skribent: Elisabet Sylvan
E-post: Adressen Gömd

Guldsponsorer 

  

Silversponsorer 

Logotyp Madshus i rött och text i svart

 

Bronssponsorer & Hjärtesponsorer

Alliansloppet

Beso

Castellum 

Logo Fastighetsakademin i orange med vit bakgrund

La Diagonella

Långberget

Team häsla & friskvård

Torsby skidtunnel & sportcenter

Valbergsängen

Postadress:
IK Stern - Skidor
IK Stern, Skatås Motionscentrum
41655 Göteborg

Besöksadress:
IK Stern, Skatås Motionscentrum, Stuga 9 (Skidåkaren 7)
41655 Göteborg

Kontakt:
Tel: 031252605
Fax: 031252605
E-post: This is a mailto link

Se all info