Hoppa till sidans innehåll

Årsmötet 2020!

25 FEB 2020 13:49
Förslag till föredragningslista vid årsmötet klockan 19.00 den 18 mars 2020 i klubbstugan.
  • Skapad: 25 FEB 2020 13:49

1. Mötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare. (2 personer)

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av föredragningslista.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. (2019-01-01 – 2019-12-31)

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. (2019-01-01 – 2019-12-31)

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter 2021.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

12. Val av ordförande i klubbstyrelsen, för en tid av två år

13. Val av klubbstyrelse och revisorer

a) halva antalet, dvs två (2), ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

b) två (2) revisorer jämte en (1) revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

c) tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

d) val av sektionsstyrelser efter förslag från respektive sektion

e) beslut om val av ombud till möten där IK Stern har rätt att vara representerad genom ombud.

14. Mötet avslutas

***

 

Vid årsmötet kommer förtjänstnålar att delas ut..

Skidsektionen Ungdom- Elit svarar för förplägnad vid årets årsmöte. Sektionen kommer också att berätta om sin verksamhet under det gångna året.

 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet, dvs den 11 mars, på kansliet

 

Skribent: Elisabet Sylvan
E-post: Adressen Gömd
  •  Guldsponsorer 

  

 Logotyp Skidome i svart 

Silversponsorer 

Logotyp Madshus i rött och text i svart

Udens logga

Bronssponsorer & Hjärtesponsorer

Alliansloppet

Beso 

Logo Fastighetsakademin i orange med vit bakgrund

La DiagonellaLångbergetProveTeam häsla & friskvårdTorsby skidtunnel & sportcenterValbergsängen

Postadress:
IK Stern - Skidor
IK Stern, Skatås Motionscentrum
41655 Göteborg

Besöksadress:
IK Stern, Skatås Motionscentrum, Stuga 9 (Skidåkaren 7)
41655 Göteborg

Kontakt:
Tel: 031252605
Fax: 031252605
E-post: This is a mailto link

Se all info