Välkommen
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Idrottsklubben Stern
Skidskytte
Skjutvallsvett

1. Skjutbanechef eller ”Skjutledare” bestämmer på skjutvallen. Fråga hen om något är oklart.
En skjutbanechef skall alltid utses och finnas tillhands med uppgift att värna säkerheten. 

2. Avvakta alltid klartecken från skjutbanechef innan du börjar skjuta. 
Denna person talar om när man får börja skjuta och när man måste sluta.

3. Magasinet får endast sättas i vapnet på skjutplatsen, mattan. När du skjutit klart din serie gör du alltid 
”patron ur” (patron ur = dra bak slutstycket och avlägsna magasinet). Lämna aldrig ett vapen laddat!

4. ”Eld Upphör!” – när du hör detta ropas måste du omgående göra patron ur och lägga ifrån dig vapnet. 
Ställ dig upp bakom mattan för att visa att du är klar. Vem som helst kan ropa ”eld upphör” om denne
anser att det finns en fara med att skjuta. T.ex. ett barn eller djur som springer in mot skjutbanan.

5. Visselpipssignal – skjut klart din serie (dvs. det magasin du påbörjat), gör därefter patron ur, lägg ifrån dig 
vapnet och sätt dig upp (dvs. visa att du är klar). Visselpipssignal används främst vid inskjutning.
Invänta därför också klartecken från skjutledaren, som ska ha koll på att alla har lagt ifrån sig sina vapen, 
innan någon får gå fram till målen för byte av papptavla eller omställning ligg- resp. ståprick.

6. Enbart vuxna innehavare av skidskyttekortet får lov att flytta eller bära vapnen. Vapen flyttas med 
mynningen uppåt, antingen genom att bära dem i pipan eller på ryggen med sele. Utgå alltid ifrån att 
vapnet kan vara laddat, hantera det därefter. Håll aldrig i ett gevär med något finger innanför 
avtrycksbygeln annat än vid skjutning mot mål.

7. På skjutplatsen måste vapnet alltid peka i riktning mot målet/tavlan. Behöver man t.ex. flytta vapnet till 
annan bana ber man vuxen med skidskyttekortet, om hjälp med detta. Vapnet hanteras alltid med 
mynningen uppåt eller framåt mot målet. Man får aldrig sikta eller göra avtrycksövningar annat än på 
mattan i riktning mot mål.

8. Viktigt är att bara de som skjuter uppehåller sig på själva skjutvallen. Enbart de som skjuter samt 
ledare/funktionärer får lov att uppehålla sig där. Är din matta upptagen av annan skytt så väntar du några
meter bakom till dess det är din tur att gå fram. Detta gäller tävling såväl som träning.

9. På skjutvallen visar man respekt för sina medtävlande och tystnad gäller, även under träning. 
Vallen är del i den s.k. ”Silent Zone” i tävlingssammanhang. Ropar man exempelvis ut sin ilska över en 
bom får man tidstillägg. Behöver man hjälp räcker man därför tydligt upp handen. Under tävling räknas 
tid av som uppstår pga krånglande vapen. Därför skall du inte stressa när något inte fungerar som det 
skall. Säkerheten går alltid först!

10. Innan vapnen lämnar skjutplatsen för att ställas i vapenställ eller för att bäras bort måste en skjutledare 
göra full patron ur. Full patron ur innebär (i detta sammanhang med luftvapen) att man skjuter ett 
”luftskott” utan magasin för att säkerställa att det inte längre finns något skott kvar i loppet, som extra 
åtgärd. Därefter dras slutstycket bak igen så att även andra kan se att inget skott befinner sig i loppet. 
Enbart vuxen skidskyttekortsinnehavare gör full patron ur.

 

Samtliga skall genomgå IK Sterns säkerhetsutbildning innan man tillåts delta på skytteträning första gången. 
Förälder/-rar rekommenderas gå SSSFs utbildning ”Skidskyttekortet” så snart tillfälle ges. Föräldrar bör delta vid träningstillfällena för att assistera och säkerställa säkerheten på och kring skjutvallen. Lämna inte ditt barn utan tillsyn med vapen!

 
Sponsorer